Wat is een warmtepomp

watIsEenWarmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte aan een medium (lucht, water of bodem). Deze warmte wordt door middel van een compressor naar een hoger niveau gepompt. De verhouding tussen afgegeven warmte en elektrisch verbruik noemt met de COP of Coëfficient Of Performance. De gemiddelde COP factor van een warmtepomp hangt af van gevraagde temperatuur van de warmte-emitoren en van het medium waaraan warmte wordt onttrokken.

Lucht warmtepompen hebben een gemiddelde COP van 3-4.
Bodem warmtepompen hebben een gemiddelde COP van 5.

We hebben allemaal graag “het-beste-van-het-beste”. Maar…is dit wel altijd de meest economische verantwoorde oplossing? Warmte onttrekken aan lucht heeft als nadeel dat het rendement weersafhankelijk is. Warmte onttrekken aan de bodem heeft als voordeel dat het rendement relatief stabiel is. De gemiddelde terugverdientijd van een bodem warmtepomp ten opzichte van een lucht warmtepomp bedraagt 15 jaar.

De lucht/lucht warmtepomp (Aircoheater)
Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en geeft deze ook af aan de lucht. Soms noemt men deze aircoheaters. Het zijn immers airconditioning toestellen die ook warme lucht blazen.

De lucht/water warmtepomp (Altherma)
Deze warmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en geeft deze af aan water. Zo kunnen we werken met vloerverwarming, radiatoren of ventilo-convectoren. Daarenboven kan deze warmtepomp ook sanitair warm water aanmaken. Dat allemaal met één warmtepomp. Optioneel kan koud/fris water geproduceerd worden om uw woning te klimatiseren.