Audi – Vorst

Van Kerkhoven TS installeerde de 6 nieuwe koelkamers voor de catering op de site Audi Vorst.  Een temperatuursmonitoring om te voldoen aan de HACCP regelgeving werd ook in dienst genomen.

Audi-Logo